COVID-19 (Coronaviruset)

Med anledning av utvecklingen kring COVID-19

Vi på Revisionstjänst Falkenberg AB arbetar för att hantera den här situationen på ett ansvarsfullt sätt. Vi prioriterar alltid våra kunders och medarbetares hälsa.

Vi har därför valt att enbart ta emot bokade möten och besök med maximalt tre personer. Vid materialinlämning vill vi gärna att ni ringer och bokar detta i god tid innan så att vi kan lösa detta på ett smidigt sätt. Vi kan alltid ta möten via telefon eller Skype.
Vi hoppas att detta inte skall innebära några problem för Er som kunder och vi gör vårt bästa för att hålla våra normala tidsplaner.
Just nu är det tuffa tider för många av landets företag. Vi på Revisionstjänst Falkenberg gör allt vi kan för att kunna ge rätt information och vägledning till våra kunder hur vi tillsammans skall klara av den här unika situationen vi befinner oss i.

Just nu är det tuffa tider för många av landets företag. Vi på Revisionstjänst Falkenberg gör allt vi kan för att kunna ge rätt information och vägledning till våra kunder hur vi tillsammans skall klara av den här unika situationen vi befinner oss i.

Kontakta oss gärna om ni har frågor vad som gäller för er företagare och vilka åtgärder som regeringen föreslår som eventuellt skulle kunna hjälpa er.

Nedan följer några punkter som regeringen tagit fram för att ge stöd till Sveriges företag.

 

1. Anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter
Företag kan vänta med att betala in skatt till staten. I praktiken blir det ett slags lån från staten till bolagen.

Vad innebär det?
Företag betalar vanligtvis in preliminärskatt (vanlig löneskatt) och arbetsgivaravgifter för de anställda, i samband med att de anställda får lön. Nu blir det möjligt för företag att vänta med att betala in denna löneskatt och arbetsgivaravgifter. Företagen får avvakta med tre månaders inbetalningar – och staten ger anstånd i maximalt 12 månader. Efter 12 månader måste man alltså betala in de tre månader man fått vänta med.

Vem får använda det?
Regeringens budskap är att alla företag som behöver det ska få anstånd, så länge de inte har stora skatteskulder redan eller missköter sin ekonomi.

När börjar det gälla?
Förslaget kommer att börja gälla den 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari i år. Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i januari-mars kan alltså få skatten återbetald från Skatteverket.

Kostar det något?
Ja. Regeringen skriver inte specifikt vad kostnaden blir på sin sajt, men enligt de besked man tidigare fått från Skatteverket gäller följande: Under tiden som företaget har anståndet så måste man också betala en anståndsränta. Den ligger på 1,25 procent på årsbasis i nuläget. Därtill tillkommer en avgift på 0,3 procent som bolaget ska betala för varje månad som man har anstånd.?

Hur mycket kan jag spara?
Regeringen anger på sin sajt följande räkneexempel:
För till exempel ett konferenshotell med 12 anställda som har en genomsnittlig månadslön på 36 950 kronor och en årsomsättning på 18 miljoner kronor blir den maximala likviditetsförstärkningen genom anståndet 1,4 miljoner kronor. Det motsvarar 7,6 procent av årsomsättningen eller 77,9 procent av kostnaden för arbetskraft under ett kvartal.?Hur ansöker jag?
Via en blankett som du hittar på Skatteverkets sajt.

 

2. Nya regler för korttidspermittering
Regeringen inför ett nytt system för korttidspermittering – ett sätt för företag att minska sina personalkostnader utan att säga upp anställda.

Vad innebär det?
En anställd kan gå ner till exempelvis 40 procents arbetstid – men ändå behålla cirka 90 procent av lönen. Samtidigt kan företaget minska sin lönekostnad för medarbetaren med ungefär hälften. Staten kliver in och betalar hälften av kostnaden. Tidigare fanns ett förslag om korttidsarbete, men det här förslaget är mer omfattande och mer generöst mot arbetsgivare.

Hur mycket kan jag spara?
Här är ett exempel som regeringen använder på sin sajt:
Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

Vem får använda det?
Regeringens budskap i skrivande stund är att alla företag som behöver det ska få möjlighet att utnyttja detta.

Finns det något tak för hur höga löner som omfattas?
Ja, det kommer att finnas ett lönetak och ersättningen kommer täcka upp till en lön om 44 000 kronor. För anställda som har en högre lön kommer ersättningen beräknas på 44 000 kronor som mest.

Omfattas alla anställda?
Nej, arbetsgivare som har familjemedlemmar anställda kommer inte kunna få ersättning för familjemedlemmar. Eventuellt kommer ej heller ägare och delägare kunna ta del av detta stöd. Men i den frågan väntar vi på svar från Tillväxtverket.

När börjar det gälla?
Den 7 april träder reglerna i kraft, men de tillämpas redan från 16 mars.

Hur ansöker jag om det?
Tillväxtverket ansvarar för att ta emot och bedöma ansökningarna. Möjligheten kommer att öppnas upp den 7 april, och då kommer företag kunna ansöka retroaktivt från och med den 16 mars.

Vad är det för krav som måste uppfyllas?
“Det är många detaljer i förslaget men de stora kraven är att företaget inte skulle kunna ha förutsett eller planerat för händelsen. I fallet med coronaviruset så är bedömningen att det är en sådan händelse”. “Utöver det krävs att man har med sig arbetstagarna, antingen genom kollektivavtal eller, om ett sådant inte finns, att 70 procent av personalen går med på att gå ner i tid”.

Vad ska de som är kris just nu tänka på?
“De ska tänka på att det här är en möjlighet som kommer att finnas och att den är retroaktiv, det är viktig att redan nu titta på att man har arbetstagarna med sig”.

 

3. Staten tar över sjuklöneansvaret
Regeringen låter företag slippa betala sjuklön under våre

Vad innebär det?
Enligt regeringens förslag ska staten ta hela kostnaden för sjuklön under april och maj månad 2020, så att företagen slipper det. Sjuklön för de första 14 sjukdagarna betalas alltså av staten, inte av företagen. Som bekant är karensdagen redan slopad, därav att dag 1 också räknas in.

Gäller det även för mig som företagare?
Om du driver ditt företag som aktiebolag omfattas du precis som andra anställda i bolaget, om du blir sjuk.

Hur mycket kan jag spara?
Du sparar hela kostnaden för sjuklön.

När börjar det gälla?
Det gäller under april och maj 2020.

 

4. Tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter
Arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna föreslås sättas ner tillfälligt under fyra månader, retroaktivt från mars till och med juni. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift ska betalas och förslaget är att upp till trettio anställda ska omfattas och omfatta den del av en månadslön som inte överskrider 25 000 kronor. Detta innebär en besparing på ca 5 000 kr i månaden per anställd. Nedsättningen ska gälla retroaktivt från 1 mars. Motsvarande nedsättning för egenavgifterna i enskild firma är också

 

5. Statlig lånegaranti
Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska problem på grund av coronavirusets följder, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras.

 

6. Ändrade regler om periodiseringsfonder
För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ändras reglerna för periodiseringsfonder så att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Denna kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster.

 

7. Hyresrabatt i utsatta branscher
Företag som drabbats hårt av coronakrisen så som hotell, restauranger och sällanköpshandel ska få stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Vi på Revisionstjänst hjälper er naturligtvis att reda ut begreppen och realisera dessa åtgärder för just Ert företag. Kontakta oss om ni vill ha mer information.

Kreera web&design Logo